Spread the love

မောင်းထောင်မြေဇင်း အွန်လိုင်း တရားစခန်း (အပတ်စဥ် ၁၀) ဆရာတော် အရှင်ပညာဒီပ ၏ တရားစခန်းတွင် အားထုတ်ပြီးစီးခဲ့သော မသီတာဟိန်း ၏ ကိုယ်တွေ့ မျှဝေမှုများ

https://youtu.be/TRp8kiXrgi4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *