Spread the love

မောင်းထောင်မြေဇင်း အွန်လိုင်း တရားစခန်း (အပတ်စဥ် ၁၀) ဆရာတော် အရှင်ပညာဒီပ ၏ တရားစခန်းတွင် အားထုတ်ပြီးစီးခဲ့သော ဒေါ်ဝင်းမာ ၏ ကိုယ်တွေ့ မျှဝေမှုများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *