Spread the love

၁၂.၁၁. ၂၀၂၀ နံနက် ၉နာရီ တရာစခန်း ၁၆ရက်မြောက်နေ့ (ဘုရားဖူးသင်ခန်းစာ တတိယနေ့)

Download Mp3 Here ( အသံဖိုင်သီးသန့် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် နှိပ်ပါ)

Download Mp4 Here ( ဗွီဒီယို ဖိုင် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် နှိပ်ပါ)

By waiyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *