Spread the love

၁၁.၁၁. ၂၀၂၀ နံနက် ၉နာရီ တရာစခန်း ၁၅ရက်မြောက်နေ့ (ဘုရားဖူးသင်ခန်းစာ ဒုတိယနေ့)

Download Mp3 Here ( အသံဖိုင်သီးသန့် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် နှိပ်ပါ)

Download Mp4 Here ( ဗွီဒီယို ဖိုင် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် နှိပ်ပါ)

By waiyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *